ร่วมทำแบบสอบถาม
ภาพประกอบ จากโฆษณา (เพื่อใช้อ้างอิงในคำถามข้อต่อไป)
cnc


6. อะไรคือคุณสมบัติของ คลีนแอนด์เคลียร์ โฟม มิ่ง เฟส วอช  (เจลขวดส้ม) ที่จะทำให้คุณอยากซื้อ? โปรดเรียงลำดับความสำคัญ (สำคัญมากสุด = 1 , สำคัญน้อยสุด = 5)
1 2 3 4 5
กรุณาอย่าเลือกคำตอบซ้ำ10. โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ (สำหรับติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อจัดส่งของรางวัล)

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

  1. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมโดยการลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผ่านเว็บไซต์   https://www.cleanandclear.co.th/survey
  2. 50 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่  4 พฤศจิกายน 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น) มีฟรีของสมนาคุณเป็น  จาก Clean & Clear ท่านละ 1 ชุด มูลค่าชุดละ 208 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,400 บาท  (1 set = Clean & Clear Foaming Face wash 100mlx1, Clean&Clear Natural Bright 50mlx2)
  3. ประกาศผลผู้ได้รับของสมนาคุณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.facebook.com/CleanandClearTH/(link is external)
  4. ผู้ที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของเพจ Clean & Clear ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยของสมนาคุณจะถูกจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  เป็นต้นไป
  5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการให้ของสมนาคุณ 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอย่างอื่นได้
  6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมและของสมนาคุณที่มอบให้ (โดยมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า) ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าจะมีผู้ตอบแบบสอบถามครบตามจำนวนก่อน (แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน)
  8. ในกรณีมี่มีข้อโต้แย้ง ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมสำหรับเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้ให้แก่ท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดำเนินการและเก็บรักษาโดยผู้ให้บริการที่มีสัญญากับเรา ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์นี้ให้แก่เรา


 เมื่อท่านให้อนุญาตแก่เรา โดยการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งข้อเสนอพิเศษ การอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ของเราผ่านทางจดหมาย เอสเอ็มเอส หรืออีเมล ท่านอาจยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ อนึ่ง เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ท่านอาจร้องขอการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ที่นี่