เราปฎิเสธการทดลองเครื่องสำอางกับสัตว์

ผลิตภัณฑ์ คลีน แอนด์ เคลียร์ มีส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยมมีคุณภาพและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ถูกผลิตภายใต้หลักเกณฑ์การคุ้มกันสัตว์สากลจากแนวทางต่อต้านการลองทำในสัตว์ ซึ่งจะต้องไม่ใช้ส่วนผสมที่มาจากสัตว์ และไม่มีการทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ใดๆทั้งสิ้น