นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: เมษายน 2559

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความเป็นส่วนบุคคล และประสงค์ที่จะให้ท่านมีความคุ้นเคยกับวิธีการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลที่เราหรือผู้ให้บริการของเรา จัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของ เช่นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่างๆ (รวมทั้ง ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชั่น) ที่ดำเนินการหรือควบคุมโดยเรา ซึ่งท่านกำลังเข้าสู่นโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ (“ไซต์”) จากเว็บหรือช่องทางเหล่านั้น การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา หรือโดยการที่ใช้ไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านให้

ใน บางส่วนของไซต์นี้อาจมีการขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้ เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษ (เช่น การเป็นสมาชิกจดหมายข่าว เคล็ดลับ/คำแนะนำ การซื้อสินค้า) หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ (อาทิ การจับรางวัลหรือโปรโมชั่นอื่นๆ) เราจะให้รายละเอียดของการดำเนินการ การใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้ ในขณะที่เก็บข้อมูลจากท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลใดที่ท่านจำเป็นต้องให้และข้อมูลใดที่ ท่านไม่จำเป็นต้องให้

เราอาจนำข้อมูลที่ท่านส่งมาให้รวมเข้ากับข้อมูล อื่นๆ ที่เราได้จัดเก็บจากท่าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บทางออนไลน์หรือออฟไลน์ รวมถึง ตัวอย่างเช่น ประวัติการซื้อสินค้าของท่าน นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับจาก แหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ ในเครือของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านบนโซเชียล มีเดียที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ) และบุคคลภายนอกอื่นๆ

การจัดเก็บข้อมูลโดยทางอ้อมและการใช้ข้อมูล

ใน ขณะที่ท่านใช้ไซต์นี้อยู่นั้น อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างโดยทางอ้อม (คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลโดยตรง) โดยการใช้เทคโนโลยีหลายแบบ เราและผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่ได้ มาโดยทางอ้อมด้วยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย

 1. ผ่านเบราเซอร์ ของท่าน: ข้อมูลบางอย่างถูกจัดเก็บผ่านเบราเซอร์ส่วนใหญ่ เช่น Media Access Control (ที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง - MAC) ชนิดของคอมพิวเตอร์ (วินโดว์ หรือ แมคอินทอช) ความละเอียดของหน้าจอ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดและรุ่นของอินเตอร์เน็ต เบราเซอร์ เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ชนิดและหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน หากท่านเข้าสู่ไซต์นี้โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. การใช้คุ้กกี้: คุ้กกี้คือข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่เก็บไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ คุ้กกี้ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ชนิดของเบราเซอร์ เวลาที่ใช้บนไซต์ หน้าที่เข้าเยี่ยมชม และภาษาที่เลือก เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความ ปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไซต์ เพื่อแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสร้างให้ประสบการณ์ของท่านขณะที่ใช้ไซต์นี้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้จดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้การใช้ไซต์นี้ของท่านง่ายขึ้น เช่น จดจำสิ่งที่อยู่ในรถเข็นช้อปปิ้งของท่าน นอกจากนี้แล้ว เราใช้คุ้กกี้เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์ เพื่อปรับปรุงการออกแบบและการใช้งานไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจวิธีการใช้ไซต์ของแต่ละบุคคล และเพื่อช่วยให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับไซต์ นอกจากนี้ คุ้กกี้ยังช่วยให้เราสามารถเลือกได้ว่าโฆษณาหรือข้อเสนอใดของเรามีความเป็น ไปได้มากที่สุดที่จะดึงดูดท่าน และแสดงโฆษณาหรือข้อเสนอนั้นขณะที่ท่านอยู่ในไซต์ เราอาจใช้คุ้กกี้ในโฆษณาออนไลน์เพื่อติดตามการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อ โฆษณาของเราด้วยเช่นกัน ท่านสามารถปฏิเสธคุ้กกี้เหล่านี้ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเบราเซอร์ของ ท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุ้กกี้เหล่านี้ ท่านอาจได้รับความไม่สะดวกบางประการในการใช้ไซต์นี้ และท่านอาจไม่ได้รับโฆษณาหรือข้อเสนอจากเราที่ตรงกับความสนใจและความต้องการ ของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org (link is external)
 3. การ ใช้ แฟลช คุ้กกี้: การใช้เทคโนโลยี Adobe Flash (รวมทั้ง Flash Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) ของเรา ช่วยให้เรา นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถให้บริการข้อมูลที่มีการปรับแต่งให้สอดคล้องกับท่านยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกในการเข้าหรือใช้ไซต์อย่างต่อเนื่องของท่าน รวมทั้งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ของท่าน หากท่านไม่ต้องการให้เก็บ Flash LSOs ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถปรับการตั้งค่า Flash Player ของท่านเพื่อปิดกั้นไม่ให้มีการเก็บ Flash LSOs ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน Website Storage Settings Panel นอกจากนี้ท่านยังสามารถควบคุม Flash LSOs ได้อีกด้วยโดยไปที่ Global Storage Settings Panel และ ปฏิบัติตามคำแนะนำ (ซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำที่อธิบาย ตัวอย่างเช่น วิธีการลบ Flash LSOs ที่มีอยู่แล้ว (เรียกว่า “ข้อมูล” บนไซต์ แมโครมีเดีย (Macromedia site)) วิธีป้องกันไม่ให้มีการเก็บ Flash LSOs ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องถูกถาม และ (สำหรับ Flash Player 8 และรุ่นหลังจากนั้น) วิธีการปิดกั้น Flash LSOs ที่ไม่ได้มาจากผู้จัดทำหน้าเพจ ขณะที่ท่านอยู่บนหน้านั้น) โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player ให้จำกัดการรับ Flash LSOs อาจลดหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน Flash แอพพลิเคชั่นบางอัน รวมทั้ง ที่มีความเป็นไปได้คือ Flash แอพพลิเคชั่นที่ถูกนำมาใช้เกี่ยวกับไซต์นี้หรือเนื้อหาออนไลน์ของเรา
 4. การ ใช้ พิเซล แท็ก เว็บบีคอน เคลียร์ จีฟ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆทั้งหมดนี้อาจถูกนำมาใช้เกี่ยวกับหน้าของไซต์บาง หน้า และข้อความอีเมล์ที่อยู่ในรูปของเอชทีเอ็มแอล เพื่อ นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ และผู้รับอีเมล์ วัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของเรา และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ และอัตราการตอบสนอง
 5. โฆษณาที่ กำหนดเป้าหมายจากพฤติกรรมบนออนไลน์: การใช้คุ้กกี้ พิเซล แท็ก เว็บบีคอน เคลียร์จีฟ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆ จะช่วยให้ผู้ขายของเราที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราได้ เมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์นี้ หรือไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต ผู้ขายเหล่านี้อาจวางพิเซล แท็ก เว็บบีคอน เคลียร์จีฟ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆ บนไซต์นี้หรือ เว็บไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งวางหรือจดจำคุ้กกี้ของบุคคลภายนอกเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์นี้ หรือไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย ผู้ขายเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจ เป็นที่สนใจของท่าน
 6. ไอพี แอดเดรส: ไอพี แอดเดรสของท่านคือหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ไอพี แอดเดรสจะถูกระบุและบันทึกเข้าสู่แฟ้มบันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของเราโดย อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมไซต์ รวมทั้งเวลาการเยี่ยมชมและหน้าของไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม การจัดเก็บไอพี แอดเดรส เป็นมาตรฐานการปฏิบัติบนอินเตอร์เน็ต และมีเว็บไซต์จำนวนมากได้จัดเก็บไอพี แอดเดรส เราใช้ไอพี แอดเดรส เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกัน อาทิ เพื่อคำนวณระดับการใช้ไซต์ เพื่อช่วยวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาที่มีกับเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อบริหารไซต์
 7. ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เช่น รหัสประจำตัวอุปกรณ์ วิธีที่เราใช้และการเปิดเผยข้อมูล

เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้เราตามที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อการจัดเก็บข้อมูล

เรายังใช้ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับท่าน

 1. เพื่อตอบคำถามและตอบสนองคำขอของท่าน อาทิ ส่งเอกสารให้ท่านตามที่ขอ หรือแจ้งข่าวสารทางอีเมล์
 2. เพื่อ ส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับท่าน หรือเกี่ยวกับไซต์ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการอื่นๆ และ
 3. เพื่อวัตถุ ประสงค์ทางธุรกิจ อาทิ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อระบุแนวโน้มการใช้ไซต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ของท่านบนไซต์ให้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลโดยแสดง ผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่มีการปรับแต่งให้สอดคล้องกับท่าน และเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญเพื่อการส่งเสริมของเรา

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้

 1. ให้ แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายความ เป็นส่วนบุคคลนี้ รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถหาได้ ที่นี่ (คลิกที่ลิงค์สำหรับ Form 10K, Exhibit 21 ใต้หัวข้อ “SEC Filings”) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
 2. ให้แก่คู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เราเสนอให้ทำการส่งเสริมแบรนด์และการตลาดร่วมกัน
 3. ให้ แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บไซต์โฮสติ้งและการดูแลเว็บไซต์ โมบาย แอพพลิเคชั่น โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การชำระเงิน การดำเนินการคำสั่งซื้อครบทุกขั้นตอน การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านไอที การบริการลูกค้า บริการส่งอีเมล์และไดเร็คเมล์ การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การบริการตรวจสอบ และบริการอื่นๆ เพื่อทำให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถให้บริการได้ และ
 4. ให้ แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่มีการปรับองค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมลงทุน การมอบหมาย การโอนย้าย หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ทรัพย์สิน หรือ หุ้น (รวมถึง กรณีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่คล้ายกัน)

นอก จากนี้แล้ว เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้ ตามที่เราพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม (ก) ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายนอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) ตามทื่ได้รับคำขอจากหน่วยงานราชการทั้งในและนอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนบุคคล ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ของท่าน หรือบุคคลอื่นๆ และ (ช) เพื่อให้เราแก้ไขความเสียหาย หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้ในวิธีการอื่นๆ โดยได้รับความยินยอมจากท่านด้วยเช่นกัน

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราจัดเก็บ โดยทางอ้อมและเปิดเผยข้อมูลนั้นตามที่ได้บรรยายข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลโดยทางอ้อมและการใช้ข้อมูล” และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกด้วย เว้นแต่กรณีที่เรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง (ตัวอย่างเช่น หากเราต้องปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล) นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ระบุตัวบุคคลได้เข้ากับข้อมูลที่  เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น รวมชื่อของท่านเข้ากับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์) เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ข้อมูลได้รวมเข้าด้วยกัน

ไซต์และการบริการของบุคคลภายนอก

นโยบาย ส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมถึง และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนบุคคล ข้อมูล หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมทั้งการจัดการไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะเพียง แอพพลิเคชั่น) ที่มีขึ้นผ่านทางไซต์นี้หรือที่ไซต์นี้เชื่อมต่อด้วย การมีอยู่ของไซต์หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของดังกล่าว หรือการเชื่อมต่อบนไซต์นี้ไม่ได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากเราหรือบริษัท ในเครือของเรา

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทาง องค์กร เทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของเรา ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลใดทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบการเก็บข้อมูลใดที่รับประกันได้ ว่ามีความปลอดภัย 100% หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการปฏิสัมพันธ์กับเราไม่มีความปลอดภัยแล้ว (ตัวอย่างเช่น หากท่านเห็นว่าความปลอดภัยของบัญชีที่ท่านมีกับเราถูกละเมิด) โปรดแจ้งให้เราถึงปัญหาโดยทันทีโดยติดต่อเราตามหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของท่านในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา

ท่าน สามารถเลือกใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด และท่านสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ และคู่ค้าของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

การรับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดจากเรา

หาก ท่านได้เคยให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราแล้ว และท่านไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดจากเราในอนาคต ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้โดยการแจ้งเราทางโทรศัพท์ 001 800-888-111-00 ในการแจ้งดังกล่าวเราใคร่ขอให้ท่านระบุชื่อของท่าน รุปแบบของข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดที่ท่านไม่ต้องการจะรับอีกต่อไป รวมทั้งที่อยู่ที่ท่านประสงค์จะให้ส่งข้อมูลไปให้ (ในรูปแบบอื่น) เช่น หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลทางอีเมล์ ท่านอาจจะแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านเพื่อให้เราส่งข้อมูลโดยทางไปรษณีย์ ท่านยังสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดจากเราโดยเข้าไป ยังเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการตลาดทางอีเมล์จากเรา โดยเลือกคำสั่งไม่รับข้อมูล (unsubscribe) ที่ระบุไว้

โดยเราจะ ปฏิบัติตามคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ตามที่เหมาะสม โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล เราจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกมาจากฐานข้อมูลของบริษัทในเครือ ของเราซึ่งเราได้เปิดเผยไปก่อนหน้านั้นแล้ว  นอกจากนี้หากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากเรา เราอาจจะยังคงส่งข้อความเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริหารที่สำคัญ ให้กับท่าน ซึ่งท่านไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับไม่ได้

วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หาก ท่านต้องการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มาโดยทางไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์หมายเลข 001 800-888-111-00 เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่าน ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายหรือกรณีที่มีการกำหนดเป็นประการอื่นโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เรา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จำเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลให้นานขึ้นหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำ ได้ หรือ เพื่อให้บรรลุหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้ไซต์โดยผู้เยาว์

บุคคล ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถใช้ไซต์นี้ได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง ตามกฎหมายก่อน ซึ่งคำแนะนำสำหรับการให้ความยินยอมได้ระบุไว้ให้บนไซต์นี้แล้ว

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บและดำเนินการในประเทศที่เรามีสำนักงานหรือผู้ให้ บริการ และโดยการที่ท่านใช้ไซต์ของเราหรือโดยการให้ความยินยอมแก่เรา (กรณีที่กฎหมายกำหนด) ถือว่าท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ  รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศ ของท่าน

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เว้นแต่ใน กรณีที่ท่านได้รับคำขอจากเราเป็นการเฉพาะ เราขอให้ท่านไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวให้เรา และไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ ประวัติ อาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) บนหรือผ่านทางไซต์นี้ หรือ ส่งมาที่เราโดยวิธีอื่นๆ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา อาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดูที่ข้อความ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของหน้านี้เพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการ แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนนี้นี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้ไซต์นี้ของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าท่านยอมรับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไข

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราโดยแจ้งไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
106 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 001 800-888-111-00 (โทรฟรี ยกเว้นโทรศัพท์เคลื่อนที่)